BJERG ARKITEK­TUR SØKER NORSK ARKITEKT TIL OSLO-AVDELINGEN

I forbindelse med utvidelse av vår norske avdel­ing, søker vi norsk­tal­ende arkitekt med mini­mum 5 års erfar­ing, samt med nettverk og god kjennskap til bygge­bran­sjen i Oslo. Vi har utført pros­jek­ter i Norge siden 2012, og har kontor på Skøyen. Perso­nen vi søker etter skal arbeide selvs­tendig og målret­tet med både oppsøk­ende og pros­jek­terende oppgaver. Vedk­om­mende vil være i daglig kontakt med vår avdel­ing i Køben­havn og delta i samar­beid på tvers mellom avdelin­gene. Om BJERG Arkitek­tur: BJERG Arkitek­tur former arkitek­tur og yter rådgiv­ing for klimabevisst og bærekraftig arkitek­tur. Den grønne linje er utgangspunkt for alle våre pros­jek­ter, og vi har blant annet spesial­is­ter innen­for følgende områder:

  • Passiv- og plusshusstandard
  • BREEAM
  • DGNB (German Sustain­able Build­ing Councils)
  • CLT (Cross Lami­nated Timber)
  • LCC (Life Cycle Cost)

BJERG Arkitek­tur er et inter­nasjon­alt arkitek­t­firma med en bærekraftig og grønn profil, med hoved­vekt på arkitek­tur innen­for den sosiale sektor. Vi har den grønne strek Kontakt: info@bjerg.nu med emne­fel­tet “Arkitekt Oslo”.

Ledige jobs 1 | Bjerg Arkitektur