Math­ias Mellergaard

Math­ias er uddan­net på Aalborg Univer­sitet på arkitek­tur og design­lin­jen – med speciale i arkitek­tur. Math­ias har tidligere været ansat ved Plus Arkitek­ter og Knud­sen og Øster­gaard, og Math­ias har også været med i Det Grønne Rejse­hold, der fokuserer på bæredygtig vækst, cirkulær økonomi og grøn omstill­ing. Deru­dover er Math­ias certi­fi­ceret i arbe­jdsmiljøko­ordiner­ing på bygge­plad­sen og certi­fi­ceret i permakultur.