AMBI­TIØST BØRNE­HA­VE­BYG­GERI I KINA VINDER PRIS 

BJERG er blevet head­huntet til at tegne en børne­have i Chengdu, Kina, på baggrund af vores speci­ale i at lave klima- og ener­giop­ti­me­ret daginstitutioner. 

Nu har børne­ha­ven, der skal stå færdig i 2024, fået en flot pris i Kina på en NZEB og Zero­C­ar­bon bygge­kon­fe­rence. Den nordisk inspi­re­ret børne­have er nemlig den første “næsten nul-ener­gibyg­ning” (NZEB) i landets sydve­st­lige region. Det vil sige, at bygge­riet har et lavt ener­gibe­hov og dermed også et lavt ener­gi­for­brug. I Kina sætter børne­ha­ven nye stan­dar­der for ener­giop­ti­me­ring på byggeri i Kina. 

AMBITIØST BØRNEHAVEBYGGERI I KINA VINDER PRIS  1 | Bjerg Arkitektur

“Vi er meget beæret over, at vores arbejde bliver hyldet med en pris, og at vores viden kan bruges i Kina. Det har været en lære­rig, spæn­dende og inspi­re­rende proces at være en del af projek­tet. Ikke kun fordi det er nyt for os at arbejde i Kina, men også fordi det er et ambi­tiøst byggeri,” lyder det fra Kjeld Bjerg, CEO i BJERG Arkitektur.

Vi har i BJERG brugt vores mange års erfa­ring med dagin­sti­tu­tions­byg­geri og tilpas­set det til en kine­sisk kontekst. Ener­giop­ti­me­rin­gen sker bl.a. ved at orien­tere bygnin­gen ideelt i forhold til solen, bygge kompakt og designe en tæt og veli­so­le­ret bygnings­skal. Tilta­gene giver ikke kun et lavere ener­gi­for­brug, men også et rart inde­klima, som bidra­ger til en god triv­sel blandt børn og personale. 

Vi glæder os til at fortælle mere om bygge­riet snart.

AMBITIØST BØRNEHAVEBYGGERI I KINA VINDER PRIS  3 | Bjerg Arkitektur