VINDER AF GEBE­RITS INTER­NA­TIO­NALE 6×6 DESIGNKONKURRENCE

Sammen med fem andre arki­tekt­fir­maer dystede vi i forå­ret 2022 om at lave det bedste bade­væ­rel­ses­de­sign på 6 kvm. Vores enkle design “Ro” endte med at gå hele vejen.

Gebe­rit har nu gjort vores visu­a­li­se­ring til virke­lig­hed og bygget bade­væ­rel­set i en 1:1 model.

Part­ner i BJERG, Mark Krebs, har besøgt studiet i Tyskland med model­len. “Det er rigtig spæn­dende at se vores design blive til virke­lig­hed. Jeg synes i den grad, at de lækre detal­jer kommer til sin ret i det enkle design. Træpa­ne­lerne, den dragende udsigt fra det store panora­mavin­due og de rå mate­ri­a­ler komple­men­te­rer hinan­den og skaber en rolig atmos­fære,” lyder det fra Mark.

Arkitekt Mark Krebs fra BJERG Arkitekter prisvindende badeværelsesdesign
Det opbyggede badeværelse lavet på baggrund af Visualisering fra BJERG Arkitekter

Det daglige pusterum

Hos BJERG har vi haft fokus på at skabe et tidløst og enkelt bade­væ­relse. Rummet skal fungere som et dagligt puste­rum, der giver en beha­ge­lig start og afslut­ning på dagen. Det opnås bl.a. med smukke mate­ri­a­ler, et stort vindu­es­parti der invi­te­rer natu­ren inden­for, og en inte­gre­ret hylde der funk­tio­nelt og visu­elt får bade­væ­rel­set til at hænge godt sammen. Lys, mate­ri­a­le­valg og teks­tu­rer skal altså indbyde til et rum, der gør de daglige bade­væ­rel­ses­ru­ti­ner rare og afslappende.

Bade­væ­rel­set er en af de sidste bastio­ner, hvor vi kan lukke døren og få ro. Det mål har vi skåret helt ind til benet med et lidt drøm­mende scena­rie, hvor det i virke­lig­he­den er følel­sen og stem­nin­gen i rummet, som vi reage­rer på – frem for udeluk­kende en masse smarte funk­tio­ner. Som arki­tek­ter er vi opga­ve­lø­sere, men vi skal også kunne skabe ople­vel­ser ud af hver­dags­gø­re­mål. Og dét har netop været vigtigt for os at huske i dette projekt.

Læs mere om tankerne bag desig­net i inter­viewet med vores arki­tekt Carsten Wraae: https://www.geberit.dk/planlaegning-installation/referencer/vindende-design-pa-6-kvm/

Udsigt fra opbygningen af det prisvindende badeværelsesdesign