PHD I BÆRE­DYG­TIGT BYGGERI

Stort tillykke til vores arki­tekt Mateusz, som nu kan kalde sig PhD i bære­dyg­tigt byggeri.

Hans store viden inden for områ­det styr­ker i den grad BJERGs grønne profil. Vi står nu endnu bedre rustet til de mulig­he­der, meto­der og udfor­drin­ger, der er i arbej­det med ener­gi­rig­tigt og bære­dyg­tigt byggeri. 

Mateusz står i spid­sen for vores afde­ling i Polen og vil fort­sætte arbej­det med at lave projek­ter, der præger den polske bygge­bran­che i en ansvar­lig retning.

PHD I BÆREDYGTIGT BYGGERI 1 | Bjerg Arkitektur