NY VIDEO

Hvor­dan bygger vi så klima- og ener­gi­ef­fek­tivt som muligt?

Det almene bolig­byg­geri ‘Fjor­dud­sig­ten’ er vores bud på frem­ti­dens byggeri. 

Hør part­ner og arki­tekt Maria fortælle om vores designtilgang. 

NY VIDEO 1 | Bjerg Arkitektur

Der er ingen snup­tags­løs­nin­ger, når det gælder bære­dyg­tig arki­tek­tur. Men det er på den anden side heller ikke en umulig opgave. 

Vi er især stolte af projek­tet, fordi:

- Det er blandt Danmarks bygge­rier med aller­la­vest CO2-aftryk på 3,1 kg CO2/m2/år.
- Boli­gerne nærmest er selv­for­sy­nende på energi.
- Der er skabt en øget biodi­ver­si­tet og klima­sik­ring af området. 

Nyd de fine bille­der fra Natur­by­de­len i Ring­kø­bing.

Video produ­ce­ret af JOKR Media.