GLÆDE­LIG JUL OG GODT NYTÅR

Snart lægger vi tegnin­gerne på hylden og holder juleferie. 

Vi vender stærkt tilbage i det nye år, hvor vi glæder os til både nye og igang­væ­rende projekter. 

2023 har været begivenhedsrigt!

Vi ser tilbage på en række spæn­dende projek­ter, og sætter stor pris på det gåpå­mod og enga­ge­ment som vores medar­bej­dere, samar­bejds­part­nere og bygherre har bidra­get med. Det er netop dét, der gør vores arbejde til en fornøjelse. 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 1 | Bjerg Arkitektur

Her er et udpluk af årets spæn­dende begivenheder: 

Deru­d­over er året også gået med at dygtig­gøre os inden for grøn­nere byggeri, hvor vi er med til at sætte dags­or­de­nen i branchen. 


Tusind tak for jeres opbakning! 

Vi ønsker alle en dejlig jul og et rigtig godt (og grønt) nytår ✨

BJERG holder jule­luk­ket fra d. 22. dec. til og med d. 2. januar.


Mange varme jule­hils­ner fra
BJERG