Jarenga Børne­hus

MODERNE BØRNEHUS

Hvornår: 

2021

Hvor:

Jarenga, Norge

Areal:

2000 m2

Bygherre:

Bærum Kommune

Jarenga Børnehus er designet til 160 børn i alderen 0–6 år og er organiseret omkring fire firkantede volumener, der med tilhørende stuer udgør et torv. Organiseringen skaber overblik og sikkerhed for børnene. Børnehuset er en lavenergi daginstitution, der er certificeret BREEAM “very good”.
BJERG Arkitektur blev inviteret til at komme med et forslag til at optimere et tidligere tilbud fra anden udbyder. Det lykkedes BJERG at reducere det samlede bruttoareal af bygningen væsentligt med ca. 1.000 kvm.

Jarenga Børnehus 1 | Bjerg Arkitektur

GENNEMTÆNKT STRUK­TUR

Børne­ha­ven er opdelt i tre etager. Neder­ste etage er delvist gravet ned i terræn og har teknikrum, birum og perso­na­le­af­de­ling. På de to andre etager
er fire torv-enhe­der. Fælles­funk­tio­ner som grov­mo­to­risk rum, fælles­køk­ken og fælles opholds­a­real er central place­ret i bygnin­gen. Trap­pen mellem 1. og 

2. etage er udfor­met som sidde­trappe – et element der kan bruges til leg,
teater eller andre former for fælles­sam­ling. Place­ring af indgang, garderobe, ganga­re­a­ler mm. er gennemtænkt, så rammerne er trygge for både børn og personale.

Jarenga Børnehus 3 | Bjerg Arkitektur
Jarenga Børnehus 5 | Bjerg Arkitektur