NANSENS­PAR­KEN BANREHAGE

PASSIVHUSBØRNEHAVE

Hvornår: 

2018

Hvor:

Bærum, Norge

Areal:

3800 m2

Bygherre:

Omsorgsbygg Oslo KF

I en forstad til Oslo ligger børnehaven Nansenparken, som er vundet i totalentreprisekonkurrence. Som de fleste af BJERGS projekter, er børnehaven designet
efter passivhus-standarden. Bygningens facade er med mørke teglsten i facaden, der kontrasteres af en farvet fibercementplade for at skabe materiale- og farvespil. Både inde ogude er der i indretningen af børnehaven fokus på at invitere til leg og aktivitet - f.eks. med farveopdelte zoner.
Børnehaven til 200 børn har hesteskoform, og på de to etager fordeler sig 12 baser til børnegrupperne,som alle har udsyn til udendørsarealerne. I en stor børnehave som Nansenparken er der behov for gennemtænkte løsninger - både ift. bygning og indretning. Materialevalgene er robuste og rumdisponeringen gør det trygt for både børn og personale.

NANSENSPARKEN BANREHAGE 1 | Bjerg Arkitektur

Grun­den har et kraf­tig terræn­fald mod øst, og kælde­ren på 1.550 m² har været
nødven­dig for at kunne hånd­tere en even­tuel over­svøm­melse. Bygnin­gen blev
derfor hævet cirka én meter, hvor der i kælder­ni­veau er parkeringsfaciliteter

for at opti­mere grunda­re­a­let til leg og udfol­delse. Bygnings­krop­pen er
desig­net og place­ret, så den skær­mer mod støj fra en befær­det vej.

NANSENSPARKEN BANREHAGE 3 | Bjerg Arkitektur