Dyre­stien

TRÆBYGGERI VED HAVET

Hvornår: 

2014

Hvor:

Tornby, Nordjylland

Areal:

170 m2

Man kan nærmest høre Vesterhavet bruse, mærke klitternes strå og fornemme den friske luft.

På den vestjyske kyst i Tornby nær Hjørring ligger ”Dyrestien”. Et moderne og indbydende træsommerhus i de smukkeste omgivelser.

Huset fremstår som en enkel minimalistisk bygningskrop med ganske få materialer af høj kvalitet. Facader og tag er beklædt med cedertræ, som er ubehandlet og patinerer i sort og sølvgrå nuancer. Da taget også er beklædt med samme materiale som facaderne, opstår der en femte facade, der får bygningen til at fremstå ren i sit udtryk.

Huset er opført på en kuperet grund, hvilket giver et spændende modspil til husets skarpe linjer. Tilsammen får det sommerhuset til at emme af ro.

Dyrestien 1 | Bjerg Arkitektur

Sommer­hu­set modtog Hjør­ring Kommu­nes Arki­tek­tur­pris i 2015. Begrun­del­sen lyder:

”Et nyt, moderne sommer­hus, der skil­ler sig ud med en meget strin­gent og tids­ty­pisk arki­tek­tur, og som på fine­ste vis indpas­ser sig i det karske klit­land­skab både i dispo­ne­ring og i mate­ri­a­li­tet. Huset er velord­net, mini­ma­li­stisk og konse­kvent gennem­ført i få velvalgte mate­ri­a­ler og med fine detal­jer både ude og inde”.

Dyrestien 3 | Bjerg Arkitektur
Situ­a­tions­plan

Dyre­stiens grund­kon­cept bygger på to værel­ses­fløje og en midter­sek­tion med et stort køkken og spisestue.
Opholds­rum og over­dæk­ket terrasse er place­ret mod udsig­ten, så den kan nydes uanset vejr. Og fra køkken­om­rå­det er der adgang til et afskær­met uden­dørs­op­holds­om­råde. De natur­lige klit­ter og udhu­set danner indgangs­si­tu­a­tio­nen og er med til at skabe læ. Sommer­hu­set har flere lækre tilpas­sede løsnin­ger – så som oven­lys, uden­dørs­bad og en stor terrasse.

Når man træder inden­for i sommer­hu­set bliver man lynhur­tigt draget af den fanta­stisk ugene­ret havud­sigt. Via de store vindu­es­par­tier, der fylder hele ende­væg­gen i stuen, kommer land­ska­bet nemlig helt tæt på, så inde og ude integreres.

Dyrestien 5 | Bjerg Arkitektur

Dyrestien 7 | Bjerg Arkitektur
Dyrestien 9 | Bjerg Arkitektur


Et ansvarligt byggeri

Dyrestien 11 | Bjerg Arkitektur
Dyrestien 13 | Bjerg Arkitektur

Mark Krebs

”På tegne­stuen er blik­ket rettet mod at designe
æste­tik med tryk på etik. Med andre ord vil
vi lave smuk arki­tek­tur, der også er miljø­mæs­sig
forsvar­ligt. ”Dyre­stien” er opført med afsæt
i Passiv­hus prin­cip­perne, hvor ener­gibe­ho­vet
redu­ce­res markant. Ejerne får et veli­so­le­ret tæt
sommer­hus med lave ener­gi­ud­gif­ter og et ideelt
inde­klima”

Mark Krebs, arkitekt

Husets centrale rum frem­står lyst
og venligt med med loft til kip, som
giver luft og volu­men. Rummet er
gennem­lyst fra øst til vest. I taget
etab­le­res et oven­lysvin­due, som giver
et godt lysind­fald fra øst.

Dyrestien 16 | Bjerg Arkitektur