Born­holms Hospital

STORT ENERGIRENOVERINGSPROJEKT

Hvornår: 

2017

Hvor:

Rønne

Areal:

7200 m2

Bygherre:

Region Hovedstaden

Bornholms Hospital blev i 2017 moderniseret og energirenoveret til superlavenergi+. Kuldebroer i den bestående beton- og teglbygning er fjernet ved en udvendig klimaskærmsrenovering. Det indebar nye vinduer, døre og mere isolering. Renoveringen giver indeklimaforbedringer til glæde for patienter, pårørende og medarbejdere. Der er evidens for, at syd orienterede sengestuer og meget dagslys giver en kortere behandlingstid.

Bornholms Hospital 1 | Bjerg Arkitektur

SOLCEL­LER SOM EN INTE­GRE­RET OG ÆSTE­TISK DEL AF FACADEN 

Solceller behøver ikke være gemt væk på taget. De kan derimod blive en integreret og æstetisk flot del af bygningsfacader – som her ved Bornholms Hospital. Facadedesignet er udviklet sammen med firmaet Solar Lab, der har leveret PV panelerne. Sollyset reflekteres på de lange facader, der samtidig erstatter en facadebeklædning. De særlige paneler reflekterer små bestemte spektre(-farver) af sollyset, så beskueren får et varierende syn på facaden, der ændrer farve i takt med døgnrytme og årstid.

Det giver faca­den struk­tur og stoflig­hed.
Hospi­ta­let er blevet et fyrtårn, når man ankom­mer med båd eller fly, eller bevæ­ger sig rundt i Rønne – ikke kun for sund­hed men også for hvor­dan, vi i frem­ti­den skal bruge solen som vores eneste bære­dyg­tige energikilde.

Bornholms Hospital 3 | Bjerg Arkitektur
Bornholms Hospital 5 | Bjerg Arkitektur