Villa Krebs

ENERGIRENOVERING AF 60'ER PARCELHUS

Hvornår: 

2010

Hvor:

Hjørring

Areal:

200 m2

Bygherre:

Privat

Et nykøbt neds­lidt ener­gi­slu­gende parcel­hus fra 60’erne, som var gennemtæ­ret af skim­melsvamp, grun­det en tidli­gere vand­skade, var indled­nin­gen til en omfat­tende renove­ring. Det tradi­tio­nelle murstens­byg­geri blev total­renove­ret til et yderst moderne passiv­hus. Renove­rin­gen har ændret huset arki­tek­to­nisk, rumligt og energimæssigt.

At ener­gi­renovere en ældre bolig kan virke omfat­tende, men noget der i den grad kan betale sig:
– Varme­reg­nin­gen gik fra 25.0000 kr pr. år. til omkring 2500 kr. pr. år.
– Boli­gen har fået et markant sundere indeklima.
– Dags­lys­ni­veu­aet er mange gange højere end i et stan­dard­hus, da der er etab­le­ret store vinduesarealer.
– CO2-udled­ning til drift og mate­ri­ale i passiv­hu­set er 53% mindre end et dansk bereg­net gennem­snit for et stan­dard­hus i samme størrelse.
– Huset har fået et helt nyt og moderne udtryk.

 

Villa Krebs 1 | Bjerg Arkitektur
Villa Krebs 3 | Bjerg Arkitektur
Villa Krebs 5 | Bjerg Arkitektur