Villa Krebs

ENERGIRENOVERING AF 60'ER PARCELHUS

Hvornår: 

2010

Hvor:

Hjørring

Areal:

200 m2

Bygherre:

Privat

Et nykøbt nedslidt energi­slu­gende parcel­hus fra 60’erne, som var gennem­tæ­ret af skim­mel­svamp, grun­det en tidli­gere vand­skade, var indled­nin­gen til en omfat­tende reno­ve­ring. Det traditio­nelle murstens­byg­geri blev total­re­no­ve­ret til et yderst moderne passiv­hus. Reno­ve­rin­gen har ændret huset arki­tek­to­nisk, rumligt og energimæssigt.

At energi­re­no­vere en ældre bolig kan virke omfat­tende, men noget der i den grad kan betale sig:
– Varme­reg­nin­gen gik fra 25.0000 kr pr. år. til omkring 2500 kr. pr. år.
– Boli­gen har fået et markant sundere indeklima.
– Dags­lys­nive­uaet er mange gange højere end i et stan­dard­hus, da der er etable­ret store vinduesarealer.
– CO2-udled­ning til drift og mate­riale i passiv­hu­set er 53% mindre end et dansk bereg­net gennem­snit for et stan­dard­hus i samme størrelse.
– Huset har fået et helt nyt og moderne udtryk.

 

Villa Krebs 1 | Bjerg Arkitektur
Villa Krebs 3 | Bjerg Arkitektur
Villa Krebs 5 | Bjerg Arkitektur