Villa Trane­mo­se­vej

MODERNE DOBBELTHUS

Hvornår: 

2015

Hvor:

Ballerup

Areal:

400 m2

Bygherre:

Privat

Selvom det er fra 2015 er dobbelt­hu­set i Ballerup stadig et parcel­hus med løsnin­ger, der er attrak­tive og ambi­tiøse i dag.

De to fami­lie­bo­li­ger opfyl­der passiv­hus prin­cip­perne. Begge er 200 m² har et meget lavt ener­gi­for­brug og er opført i stramme arki­tek­to­ni­ske linjer og med nøje udvalgte mate­ri­a­ler. Hund­red­vis af smalle træpa­ne­ler dækker husets facade på 1. sal og skaber et varmt udtryk og spæn­dende modspil til stue­e­ta­gens teglfacade.

“Et klart og kvali­fi­ce­ret arki­tek­to­nisk svar på spørgs­må­let om, hvor­dan vi fornyer og fort­sæt­ter i det tradi­tio­nelle parcelhus­kvarter”. Sådan lød begrun­del­sen for en pris, projek­tet modtog i 2018 af Ballerup Kommune. De synes især, at det var appel­le­rende, at dobbelt­hu­set er skabt med øje for både fælles­skab og indi­vi­du­a­lisme. De to fami­lier kommer hinan­den ved, når man kommer og går fra hjem­met med fælles indgang og parke­ring, men kan samti­dig have hver deres privat­liv i boli­gerne og deres indbyr­des haver.

Villa Tranemosevej 1 | Bjerg Arkitektur
Villa Tranemosevej 3 | Bjerg Arkitektur
Villa Tranemosevej 5 | Bjerg Arkitektur