Villa Trane­mosevej

MODERNE DOBBELTHUS

Hvornår: 

2015

Hvor:

Ballerup

Areal:

400 m2

Bygherre:

Privat

Selvom det er fra 2015 er dobbelt­huset i Balle­rup stadig et parcel­hus med løsnin­ger, der er attrak­tive og ambi­tiøse i dag.

De to fami­lie­bo­li­ger opfyl­der passiv­hus prin­cip­perne. Begge er 200 m² har et meget lavt energi­for­brug og er opført i stramme arki­tek­to­niske linjer og med nøje udvalgte mate­ria­ler. Hundred­vis af smalle træpa­ne­ler dækker husets facade på 1. sal og skaber et varmt udtryk og spæn­dende modspil til stue­eta­gens teglfacade.

“Et klart og kvali­fi­ce­ret arki­tek­to­nisk svar på spørgs­må­let om, hvor­dan vi fornyer og fortsæt­ter i det traditio­nelle parcelhus­kvarter”. Sådan lød begrun­del­sen for en pris, projek­tet modtog i 2018 af Balle­rup Kommune. De synes især, at det var appel­le­rende, at dobbelt­huset er skabt med øje for både fællesskab og indi­vi­dua­lisme. De to fami­lier kommer hinan­den ved, når man kommer og går fra hjem­met med fælles indgang og parke­ring, men kan samti­dig have hver deres privat­liv i boli­gerne og deres indbyr­des haver.

Villa Tranemosevej 1 | Bjerg Arkitektur
Villa Tranemosevej 3 | Bjerg Arkitektur
Villa Tranemosevej 5 | Bjerg Arkitektur