Villa Kava­nach

PALÆVILLA

Hvornår: 

2001

Hvor:

Hjørring

Bygherre:

Privat

Villa Kava­nach er en ombyg­get lille funkis­villa fra 30’erne, som bygher­ren havde ville ombygge til en palæ­villa. Der blev tegnet mange model­ler, og løsnin­gen blev til sidst en klas­sisk udform­ning, som passede med grund­pla­nen for det eksis­te­rende hus. Bebyg­gel­ses­e­a­rea­let blev fordob­let, og man fik en mansard­tage på huset.

Indven­digt åbnes opholds­area­let i stue, så det bliver et et gennem­gå­ende rum med dobbel højde. 1. sal er indret­tet med værelser.

Huset blev tildelt Nykredits bolig­pris og fik meget omtale.

Villa Kavanach 1 | Bjerg Arkitektur
Villa Kavanach 3 | Bjerg Arkitektur
Villa Kavanach 5 | Bjerg Arkitektur