Buen

ALMENT BOLIGBYGGERI

Hvornår: 

2003

Hvor:

Hjørring

Bygherre:

Boligselskabet Af 1964

Buen er en almen bolig­be­byg­gelse opført for Bolig­selska­bet af 1964 i Hjør­ring under admi­ni­stra­tion af Domea, og inde­hol­der 64 almene boli­ger, 20 ældere­bo­li­ger og 7 multi­han­di­cap­bo­li­ger, der spec­i­elt er blevet støt­tet af social­mi­nis­te­riet som forsøgsbyggeri.

Bebyg­gel­sen ligger på vejen Buen, og de tre bygnings­kroppe er meget passende udfor­met i en bueform for at opnå opti­malt solind­fald og udsigt fra bebyg­gel­sen, der er højt beliggende.

Boli­gerne er opført i røde spec­ial­sten og med grønne vinduer, der er typisk for det gamle Hjør­ring, som bebyg­gel­sen er tæt tilknyt­tet til.

Buen 1 | Bjerg Arkitektur
Buen 3 | Bjerg Arkitektur
Buen 5 | Bjerg Arkitektur
Buen 7 | Bjerg Arkitektur