Villa Köck­nitz

FUNKIS VILLA

Hvornår: 

2004

Hvor:

Hirtshals

Areal:

240 m2

Bygherre:

Privat

Villa Köck­nitz er en privat villa opført for et tysk par, der har en forkær­lig­hed for vest­kys­ten. Parret ønskede en villa desig­net udfra den cali­for­niske arki­tek­turs grund­prin­cip­per i form og materialer.

Bygnin­gen er indret­tet køre­stols­bru­ger­ven­ligt, så hele huset er i ét plan og med én belæ­gnings­type, der er travert­in­s­ten. Alle niveauer inde og ude er tilgængelige.

Huset har en u‑form, så der mod syd dannes en indre gård­have, hvor­fra sove­rum, opholds­rum og køkken har direkte forbin­delse. Fra opholds­rum og atelier er der udsigt til havet og indsej­lin­gen til Hirts­hals havn. Huset er opført i letbe­tons­ten, der er pudsede og malede og frem­står funk­tio­na­lis­tisk i sit udtryk. Den karak­te­risk­tiske skor­sten er opført i natur­sten, der både ude og inde er udført i limstenkvadder.

Villa Köcknitz 1 | Bjerg Arkitektur
Villa Köcknitz 3 | Bjerg Arkitektur
Villa Köcknitz 5 | Bjerg Arkitektur
Villa Köcknitz 7 | Bjerg Arkitektur
Villa Köcknitz 9 | Bjerg Arkitektur