Huber­tus Parken

BOLIGBYGGERI

Hvornår: 

1988

Hvor:

Hjørring

Bygherre:

AB Boligselskabet

Huber­tus Parken bolig­be­byg­gel­sen er anlagt på den tidli­gere grund, hvor Hjør­ring Ride­klub havde ride­bane og staldbygninger.

Boli­gerne er udført i den krumme bevæ­gelse af hensyn til sol og lysind­fald, og mellem de paral­lelle bygnings­kroppe er der et uderum og forbin­del­ses­vej til boli­gerne. To porta­ler og akser giver forbin­delse mellem ankomst og parke­rings­areal til gade­for­løb og videre til det grønne stifor­løb, der giver forbin­delse til rekrea­tive områ­der og stifor­løb til byen.

Bebyg­gel­sen er udført som helmu­ret murstens­byg­geri med buede paptag. Kunst­ne­risk udsmyk­ning er udført af Karin Olesen med enhjør­ning på søjle af sammen­pres­sede bildele i aluminium.

Hubertus Parken 1 | Bjerg Arkitektur
Hubertus Parken 3 | Bjerg Arkitektur
Hubertus Parken 5 | Bjerg Arkitektur
Hubertus Parken 7 | Bjerg Arkitektur
Hubertus Parken 9 | Bjerg Arkitektur