Kosme­to­log­sko­len

FRA FABRIKSBYGNING TIL MODERNE SKOLE

Hvornår: 

2005

Hvor:

Kolding

Bygherre:

Sjælsøe Gruppen

Kosme­to­log­sko­len i Kolding er indret­tet i en gammel fabriks­byg­ning, hvor BJERG har stået for arki­tekt- og indretningsrådgivning.

Indven­digt er væggene blot blevet afren­setm så de står origi­nale, mens alt inven­tar og belys­nin­ger er desig­net til den nye funk­tion. Gulvet er fyrplank i store bræd­der, og indven­dige vægge til afskærm­ning af behand­lings­lo­ka­ler er udført i rispa­pir med deko­ra­tion. Belys­nin­gen er udfor­met i cirku­lære former over recep­tion og behand­lings­rum, mens den gene­relle belys­ning er er holdt i et indu­stri­elt look.

Kosmetologskolen 1 | Bjerg Arkitektur
Kosmetologskolen 3 | Bjerg Arkitektur
Kosmetologskolen 5 | Bjerg Arkitektur
Kosmetologskolen 7 | Bjerg Arkitektur