Komfort­huset

SPÆNDENDE VILLA

Hvornår: 

2010

Hvor:

Vejle

Bygherre:

Privat

Den sort­ma­lede træfa­cade med liste­be­klæd­ning og store glas­par­tier mod syd giver et afslap­pet og varmt udtryk. Mod syd åbner huset sig i form af den store terrasse med pergola, som giver skygge om sommeren og lader solens strå­ler trænge langt ind i huset om vinte­ren. Mod nord er huset mere lukket. Her er carpor­ten drejet 30 grader i forhold til huset, og mellem­rum­met giver plads til indgangspartiet.

Fra vind­fan­get træder man direkte ind i husets hoved­rum, hvor den centrale del er højlof­tet og med højt­sid­dende vinduer, der øger lysind­fal­det fra syd. Tre bærende søjler medvir­ker til at give rummet karak­ter. Fra husets hoved­rum er der adgang til værel­ser, nicher og køkke­net, som kan lukkes af med en skyde­dør. I køkke­net er der, som i hoved­rum­met, højlof­tet og udgang til terrassen.

BJERG har som total­råd­gi­ver været ansvar­lig for energi­de­sign, plan­læ­gning, projek­te­ring og tilsyn.

Komforthuset 1 | Bjerg Arkitektur
Komforthuset 3 | Bjerg Arkitektur
Komforthuset 5 | Bjerg Arkitektur