BJERG ARKI­TEK­TUR SØGER BYGNINGSKONSTRUKTØRER

Vi har travlt i vores konstruk­tøraf­de­ling, og søger derfor nye kolle­gaer til vores tegne­stue i Hjør­ring.

Elsker du at nørde bygnings­de­tal­jer og tegne konstruk­tio­ner i 3D?
Trives du med at tage ansvar for projek­te­rings­for­løb – fra skit­se­for­slag til færdigt projekt?
Vil du arbejde med ansvar­lig og ener­gi­rig­tig arki­tek­tur på en tegne­stue med ambi­tiøse og vari­e­rende projekter?

Så se lige nærmere her.

Din arbejds­plads bliver på vores hoved­kon­tor i Hjør­ring sammen med de 9 andre konstruk­tø­rer hos BJERG.
Du kommer til at blive en del af og ansvar­lig for projek­te­ring af både store og små projekter.

Vi ser helst, at du:

  • Har 5 års erfa­ring som bygningskonstruktør.
  • Har erfa­ring med tilsyn og byggeledelse.
  • Arbej­der struk­tu­re­ret og trives med at have gang i flere paral­lelle projek­ter på samme tid.
  • Er fortro­lig med bygnings­de­tal­jer og bygningsbeskrivelser.
  • Er hjem­me­vant med 3D projek­te­ring i Revit.
  • Er god til at plan­lægge, koor­di­nere og kommunikere.

Det er desu­den en fordel, hvis du har erfa­ring med projek­te­rings­le­delse og bære­dyg­tigt byggeri.

Vi tilby­der:

  • et ufor­melt arbejds­miljø med en høj grad af frihed til at løse opgaverne.
  • vari­e­rende og spæn­dende projek­ter – både inden­for nybyg, ombyg og renovering.
  • et højt fagligt niveau med enga­ge­rede og hjælp­somme kollegaer.

Stil­lin­gen ønskes besat hurtigst muligt.
Vi holder samta­ler løbende – så tøv ikke med at sende en kort moti­ve­ret ansøg­ning og dit CV afsted til: mk@bjerg.nu

Ønsker du flere oplys­nin­ger om jobbet, kan du kontakte Mark Krebs: +45 29 45 56 50 eller mk@bjerg.nu.

Vi glæder os meget til at høre fra dig!