BJERG VINDER FØRSTE­PRÆ­MIE VED POLENS GREEN BUIL­DING AWARD 2022

Til det årlige awards­how arran­ge­ret af den polske orga­ni­sa­tion PLGBC vandt vi en aner­kendt pris for et børnehavebyggeri.

Børne­hu­set, der ligger i Podkowa Leśna, er desig­net, så der er plads til leg, fælles­skab og natur.

”Vi er meget beæret over, at vores arbejde bliver hyldet. Prisen giver blod på tanden, og vi vil fort­sætte med at gå forrest og præge den grønne omstil­ling i den polske bygge­bran­che,” lyder det fra Kjeld Bjerg, CEO i BJERG Arkitektur.

Vi star­tede vores arbejde i Polen tilbage i 1995, og har siden lavet alt fra villaer og række­huse til børne­ha­ver og type­huse. I dag har de en lille afde­ling i Warszawa med part­ner og afde­lings­le­der Mateusz i spidsen. 

Som de fleste af vores andre projek­ter er børne­hu­set desig­net ved hjælp af passiv­hus-prin­cip­perne. Bygge­riet har bl.a. solcel­ler, passiv solaf­skærm­ning fra vindu­erne, genvin­ding af varme og en gennemtænkt struk­tur, der er opti­me­ret til at udnytte sole­ner­gien. Til award showet vandt børne­hu­set i hoved­ka­te­go­rien ”bedste grønne bygning (uden certificering)”.

BJERG Arkitektur modtager anerkendt pris for børnehavebyggeri i Polen