INDVI­ELSE AF NYT BØRNE­HUS I HJØRRING

Tors­dag d. 27. april var blev Hjør­rings nye børne­hus ende­lig indviet med manér.

Den offi­ci­elle indvi­else bød på under­hold­ning til børnene, kage­mand og taler af husets ledere, @Hjørring Kommune og vores arki­tekt Mark Krebs. På lege­plad­sen blev børne­hu­sets vartegn også afslø­ret: et gammelt egetræ fra grun­den, der er forvand­let til en smuk svane. 

Det nye børne­hus danner ramme om en hver­dag for knap 200 børn, der forde­ler sig på en vugge­stue, to børne­ha­ve­af­de­lin­ger og en specialbørnehave. 

Vi har været meget foku­se­ret på at lave løsnin­ger, der skaber over­sku­e­lig­hed og nærhed i det ellers store hus, hvil­ket også blev frem­hæ­vet i talen af Gry Bruun Niel­sen, formand for børne‑, fritids- og under­vis­nings­ud­val­get i Hjør­ring Kommune: 

“Da jeg første gang hørte om, at man ville bygge en børne­have til knap 200 børn, tænkte jeg: Håbløst, det kan ikke være rigtigt. Men min bekym­ring er blevet til skamme. Det her er arki­tek­tur, der giver nærhed med små rum. Der er plads til at være i det små – og samles i det store.”

Bære­dyg­tig­hed spil­ler en central rolle i desig­net af huset, som certi­fi­ce­res til DGNB Guld.

Læs mere om indvi­el­sen og børne­hu­set i Nord­jy­ske: https://nordjyske.dk/nyheder/hjoerring/ny-institution-med-185-boern-derfor-blev-boernene-samlet-paa-n-matrikel/4364063 

Projek­tet er lavet i tæt samar­bejde med bl.a. Hjør­ring Kommune, BY+LAND og Cowi.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8