BORN­HOLMS HOSPI­TAL PÅ ARCHDAILY

Det aner­kendte inter­na­tio­nale arki­tek­t­me­die Arch­Daily har gravet et af vores ældre projek­ter frem: Renove­ring af Born­holms Hospital.

BORNHOLMS HOSPITAL PÅ ARCHDAILY 1 | Bjerg Arkitektur

Arch­Daily deler nogle af de mest presti­ge­fyldte arki­tek­to­ni­ske nyhe­der og projek­ter fra hele verden – så det et stort skul­der­klap, at de deler vores projekt. 

I samar­bejde med Solar­Lab Global ener­gi­renove­rede vi Born­holms Hospi­tal med en ny klima­skærm tilbage i 2017. 

Solcel­ler behø­ver ikke være gemt væk på taget. De kan, som her, blive en inte­gre­ret og æste­tisk del af faca­den. Vi er ret beta­get af, hvor­dan farven ændrer sig alt efter lysets indfalds­vin­kel og besku­e­rens vinkel. Det giver faca­den struk­tur og gør hospi­ta­let til en ander­le­des bygning.

Renove­rin­gen giver inde­kli­ma­for­bed­rin­ger til glæde for patien­ter, pårø­rende og medarbejdere.

BORNHOLMS HOSPITAL PÅ ARCHDAILY 3 | Bjerg Arkitektur
BORNHOLMS HOSPITAL PÅ ARCHDAILY 5 | Bjerg Arkitektur

Fotos af Solar­Lab Global og Niko­laj Bajer