NY SIDE: BARNETS GRØNNE UNIVERS

Udforsk vores helt nye side om vores tilgang til at designe daginstitutioner.

Insti­tu­tions­byg­geri er vores helt store passion og gennem tiden er det blevet til 30 opførte daginstitutioner. 

‘Barnets Grønne Univers’ er det rum, vi bevæ­ger os i, når vi tegner daginstitutioner. 

Det er en samlede tilgang, der bygger på vores brede erfa­ring og viden om at skabe de aller­mest hensigts­mæs­sige rammer for børn og personale. 

De fleste børn bruger i hver­da­gen mere end halv­de­len af deres vågne timer i en dagin­sti­tu­tion. Derfor er det afgø­rende, at vi går op i, at disse omgi­vel­ser kan under­støtte børns udvik­ling, læring og leg. Og ikke mindst er det vigtigt, at børne­hu­sene tager højde for perso­na­lets behov. 

På siden kan du blive klogere på de forhold, vi tager højde for, når vi tegner dagin­sti­tu­tio­ner, hvor barren for bære­dyg­tig­hed også sættes højt. Se også vores tidli­gere opførte dagin­sti­tu­tio­ner og læs vores mini­bø­ger, der illu­stre­rer en hver­dag i Barnets Grønne Univers. 

God fornø­jelse!

Tag meget gerne fat i os hvis du er nysger­rig på at mere.