Kamil­li­a­ner­går­den 

TOTALRENOVERET HOSPICE

Hvornår: 

1995-2015

Hvor:

Aalborg

Areal:

4200 m2

Bygherre:

Kamillianergården

Kamil­li­a­ner­går­den er igen­nen en en årrække på over 20 år blevet renove­ret og ombyg­get med BJERG Arki­tek­tur som husarkitekt.

I hvert projekt har tegne­stuen haft stor fokus på bruger­ind­dra­gelse efter omfat­tende behovs­a­na­ly­ser i tæt sparing med brugere og perso­nale, der har dannet grund­lag for det i dag total­renove­ret Hospice. Alle stuer­nes vinduer vender ud mod en velple­jet have med gange og bænke mellem højbede og buske. Lyse og rumme­lige stuer med sofaar­ran­ge­ment, musi­kan­læg og kunst på væggene gør et ophold så hjem­ligt som det nu er muligt, når man er på hospice.

På Kamil­li­a­ner­går­den er der kælet for detaljen. Selv loftet i eleva­to­ren er prydet med kunst – for patien­terne skal også her have noget smukt at kigge på, når de trans­por­te­res på senge mellem husets fire etager. I 2011–2013 er bygnin­gerne blevet ener­gi­renove­ret efter forud­gårnde ener­gi­a­na­ly­ser, der gav oplys­nin­ger om totalø­ko­nomi ved energirenoveringen.

Kamillianergården  1 | Bjerg Arkitektur
Kamillianergården  3 | Bjerg Arkitektur
Kamillianergården  5 | Bjerg Arkitektur