Kamil­lianergår­den 

TOTALRENOVERET HOSPICE

Hvornår: 

1995-2015

Hvor:

Aalborg

Areal:

4200 m2

Bygherre:

Kamillianergården

Kamil­lianergår­den er igen­nen en en årrække på over 20 år blevet reno­ve­ret og ombyg­get med BJERG Arki­tek­tur som husarkitekt.

I hvert projekt har tegne­stuen haft stor fokus på bruger­ind­dra­gelse efter omfat­tende behovs­ana­ly­ser i tæt sparing med brugere og perso­nale, der har dannet grund­lag for det i dag total­re­no­ve­ret Hospice. Alle stuer­nes vinduer vender ud mod en velple­jet have med gange og bænke mellem højbede og buske. Lyse og rumme­lige stuer med sofa­ar­ran­ge­ment, musi­kan­læg og kunst på væggene gør et ophold så hjem­ligt som det nu er muligt, når man er på hospice.

På Kamil­lianergår­den er der kælet for detal­jen. Selv loftet i eleva­to­ren er prydet med kunst – for pati­en­terne skal også her have noget smukt at kigge på, når de trans­por­te­res på senge mellem husets fire etager. I 2011–2013 er bygnin­gerne blevet energi­re­no­ve­ret efter forud­gårnde energi­ana­ly­ser, der gav oplys­nin­ger om total­øko­nomi ved energirenoveringen.

Kamillianergården  1 | Bjerg Arkitektur
Kamillianergården  3 | Bjerg Arkitektur
Kamillianergården  5 | Bjerg Arkitektur