UDVALGT TIL UNDERVÆRKER

Vi er utro­lig glade for at være udvalgt til at være en del af Real­da­nias kampagne ‘Under­vær­ker’ de næste tre år. 

Her kan fore­nin­ger og frivil­lige søge om støtte til at gøre deres idéer i det byggede miljø til virke­lig­hed. En del af støt­ten er at få en arki­tek­t­rå­d­gi­ver med på projektet. 

Det er både moti­ve­rende og udfor­drende at være en drivende kraft i at gøre frivil­lige ildsjæ­les drømme til virke­lig­hed. Hos BJERG er vi selv ildsjæle, og vi elsker derfor at være med til at skabe bære­dyg­tige rammer, hvor fælles­ska­ber kan udfolde sig.

Vores projekt Harre­vig Forsam­lings­hus er et tidli­gere Under­vær­ker-projekt. Bygge­riet nær Skive blev indviet i okto­ber 2022, hvor borgere tog rigtig godt imod huset. 

Vi glæder os til at bruge vores faglig­hed og nysger­rig­hed til at skabe nyt liv, nye møde­ste­der og større livskva­li­tet for frivil­lige ildsjælde.

Med andre ord, vi glæder os til at skabe underværker!

UDVALGT TIL UNDERVÆRKER 1 | Bjerg Arkitektur