KONTAKT

BJERG Arki­tek­tur SP. Z O.O.

Masz pyta­nia, szukasz projek­tanta, potrze­bu­jesz analizy śladu węglo­wego, certy­fi­ka­cji budynku lub chciał(a)byś otrzy­mać ofertę?
Skon­tak­tuj się z nami, aby umówić się na niezo­bo­wią­zu­jącą rozmowę.
+ 48 695 577 433
mpm@bjerg.nu
CVR 19 71 12 85

HJØR­RING
Dron­nin­gens­gade 12 A
9800 Hjør­ring
Dania

KOPEN­HAGA
Vester­bro­gade 124 B, 2. Sal
1620 Køben­havn V
Dania

AALBORG
Mølle­gade 11 A
9000 Aalborg
Dania

OSLO
Grub­be­gatta 14
0179 Oslo
Norwe­gia

WARSZAWA
Koszy­kowa 61
00–667 Warszawa
Polska