Hospice Vend­sy­s­sel

Hvornår: 

2013

Areal:

2000 m2

Bygherre:

Den Selvejende Institution Hospice Vendsyssel

Projek­tet omfat­ter opfø­relse af et hospice på 2000 m² i Frede­riks­havn. Her er ni senge­stuer, to pårø­ren­destuer og admi­ni­stra­tions­lo­ka­ler. Der er fælles spise- og opholds­stue og alle patients­tuer er orien­te­ret mod grønne area­ler og en atri­um­gård. Bygge­riet er opført i tota­len­tre­prise og er lavet i samar­bejde med tota­len­tre­pre­nør Jesper Thom­sen A/S, Hundsbæk&Henriksen og Green Sustai­nable Landscape.

Hospice Vendsyssel 1 | Bjerg Arkitektur
Hospice Vendsyssel 3 | Bjerg Arkitektur
Hospice Vendsyssel 5 | Bjerg Arkitektur