Hospice Vendsys­sel

When:

2013

M2:

2000

Builder:

Den Selvejende Institution Hospice Vendsyssel

Projek­tet omfat­ter opførelse af et hospice på 2000 m² i Fred­erik­shavn. Her er ni sengestuer, to pårøren­destuer og admin­is­tra­tionslokaler. Der er fælles spise- og opholdsstue og alle patientstuer er orien­teret mod grønne arealer og en atri­umgård. Byggeriet er opført i total­en­tre­prise og er lavet i samar­be­jde med total­en­tre­prenør Jesper Thom­sen A/S, Hundsbæk&Henriksen og Green Sustain­able Landscape.

Hospice Vendsyssel 1 | Bjerg Arkitektur
Hospice Vendsyssel 3 | Bjerg Arkitektur
Hospice Vendsyssel 5 | Bjerg Arkitektur