Prin­s­dals­brå­ten Barnehage

TRÆBØRNEHAVE

Hvornår: 

2018

Hvor:

Oslo

Areal:

1050 m2

Bygherre:

Omsorgsbyg, Oslo Kommune

Prinsdalsbråten børnehave er designet med udgangspunkt i absolut arkitektonisk kvalitet tilpasset de omkringliggende naturskønne omgivelser. Børnehaven er i to etager med delvis kælder for at frigøre mest muligt grundareal til udendørs leg og ophold for børnene. Der er plads til 108 børn fordelt på 6 baser. Børnehaven er opført efter den norske 'plusshus-standard'. Det vil sige, at byggeriet producerer mere energi, end det forbruger.

Materialebrugen er tilpasset byggeriets funktion som børnehave. De er valgt på baggrund af en mission om at reducere CO2-udslip, skabe et optimalt indeklima og bringe forskellige overflader og farver i spil, som appellerer til børnene.

Prinsdalsbråten Barnehage 1 | Bjerg Arkitektur

BÆRE­DYG­TIG BØRNE­HAVE MED SPÆN­DENDE FACADELØSNING

Udefra er træbeklædningen på facaden varierende i tre forskellige tætheder, hvilket er med til at adskille børnenes baser fra fællesfunktioner og personalezoner.
For at gøre det nemt for børnene at genkende hvilken indgang de hører til, er bagvæggene markeret med forskellige farver. Facaden fremstår dermed enkel, robust og æstetisk. Den har også et differentieret udtryk alt efter vinkel.

I designet af den bæredygtige børnehave er udvist tanke for klima, energi og miljø, som giver en totaløkonomisk fordel. Som udgangspunkt er der skabt en bygning med et minimalt behov for tilført energi, så bygningen i sig selv er så uafhængig som mulig af ekstra energitilførsel. Dertil udnyttes vinduernes placering og orientering, så der opnås et aktivt solarbidrag, der sammen med det kompakte og rationelle design af bygningen gør det muligt at skabe et plushus ved at tilføre et mindre solcelleareal på taget.

Prinsdalsbråten Barnehage 3 | Bjerg Arkitektur
Prinsdalsbråten Barnehage 5 | Bjerg Arkitektur