Vest­by­parken

TOTALRENOVERING

When:

2013

Where:

Hjørring

M2:

13200

Builder:

Boligforeningen AB - Keravavej

Vest­by­parken på ca. 13.000 m² fik i 2013 en større total- og ener­giren­over­ing af facader samt 108 lejligheder. Vest­by­parken stod før renoverin­gen på Danmarks ghet­toliste og havde store prob­le­mer med lejeledighed og store drift­sudgifter. Målet med renoverin­gen var at skabe et mere attrak­tivt og sammen­hæn­gende boligom­råde. Forvan­dlin­gen er stor. Alle lejligheder frem­står gennemlyste med store altaner/udestuer. Bebyggelsen har fået et stort facad­e­mæs­sigt løft, og der har været fokus på at lave løsninger, der ener­giop­ti­merer boligerne. 
Tilbagemeldingerne er posi­tive. Efter renoverin­gen blev det et populært sted, hvor beboerne trives. Under­vejs i processen blev beboere ofte inddraget, så deres ønsker og behov kunne indar­be­jdes i den endelige løsning. Vesty­parken blev indstil­let til Renover­prisen 2015.

Vestbyparken 1 | Bjerg Arkitektur
Vestbyparken 3 | Bjerg Arkitektur
Vestbyparken 5 | Bjerg Arkitektur