Ungdoms­bo­li­ger

NYBYGGERI TILPASSET STUDERENDES BEHOV

Hvornår: 

2020

Hvor:

Hjørring

Areal:

1400 m2

Bygherre:

BoVendia

De 28 ungdoms­bo­li­ger på 30 – 40 m² ligger i en nyop­ført ejen­dom ud mod Øster­gade og Lollands­gade i Hjør­ring. Boli­gerne er indret­tet funk­tio­nelt og med øje for de stude­ren­des behov.

De popu­lære boli­ger, der hurtigt blev udle­jet, er fordelt over fire etager. Bygnin­gen er opført med faca­der i mursten, der er anvendt termo­træ på begge gavle, og der er trægulv i boligerne.

BJERG Arki­tek­tur har som total­råd­gi­ver haft ansvar for skitse­pro­jekt, myndig­heds­pro­jekt, hoved­pro­jekt, projekt­le­delse, projek­te­rings­le­delse, energi­de­sign og miljøtiltag.

Ungdomsboliger 1 | Bjerg Arkitektur