Storgår­den Barnehage

STOR DAGINSTITUTION I OSLO

When:

2015

Where:

Oslo

M2:

2000

Builder:

Omsorgsbygg, Oslo Kommune

Storgår­den dagin­sti­tu­tion er en inte­gr­eret dagin­sti­tu­tion med plads til 180 børn i alder­s­grup­pen 0–6 år. Bygnin­gen er zoneopdelt med en opti­mal logis­tik for øje, så det både for børn og voksne er over­skueligt og rart at opholde sig i bygningen.

I designet er der taget udgangspunkt i ønsket om at skabe en energi- og miljøven­lig børne­have med plads til leg, læring og fordy­belse. Inten­tion­erne er fulgt op af passivhus­de­signet med et opti­malt indek­lima for børn og voksne, der giver et behageligt indek­lima uden træk­gener, så børnene kan sidde i de store vindues­nicher designet til formålet. I forlæn­gelse af bæredygtighed­sim­ple­menterin­gen får bygnin­gen et grønt tag. Byggeriet er BREEAM certi­fi­ceret i klassen ”very good”.

Vi har arbe­jdet med forskel­lige greb for at gøre det til et inspir­erende og rart sted at være. F.eks. er grup­pe­rummene plac­eret mod syd for opti­malt lysind­fald og med udsyn til udeareal­erne, der har forskel­lige lege­om­råder i det anlagte kuperede terræn.Vægge er beklædt med trælameller, der giver et varmt udtryk og medvirker til en en god akustik. For at opfor­dre til forskel­lig leg er der lavet klatrevægge, huler, udstill­ingsvægge og forskel­lige slags siddepladser.

Storgården Barnehage 1 | Bjerg Arkitektur
Storgården Barnehage 3 | Bjerg Arkitektur
Storgården Barnehage 5 | Bjerg Arkitektur
Storgården Barnehage 7 | Bjerg Arkitektur
Storgården Barnehage 9 | Bjerg Arkitektur