Stor­går­den Barnehage

STOR DAGINSTITUTION I OSLO

Hvornår: 

2015

Hvor:

Oslo

Areal:

2000 m2

Bygherre:

Omsorgsbygg, Oslo Kommune

Stor­går­den dagin­sti­tu­tion er en inte­gre­ret dagin­sti­tu­tion med plads til 180 børn i alders­grup­pen 0–6 år. Bygnin­gen er zone­op­delt med en opti­mal logi­stik for øje, så det både for børn og voksne er over­sku­eligt og rart at opholde sig i bygningen.

I desi­gnet er der taget udgang­spunkt i ønsket om at skabe en energi- og miljøven­lig børne­have med plads til leg, læring og fordy­belse. Inten­tio­nerne er fulgt op af passi­vhus­de­si­gnet med et opti­malt inde­klima for børn og voksne, der giver et beha­ge­ligt inde­klima uden træk­ge­ner, så børnene kan sidde i de store vindu­esni­cher desi­gnet til formålet. I forlæn­gelse af bære­dyg­ti­ghed­sim­ple­men­te­rin­gen får bygnin­gen et grønt tag. Bygge­riet er BREEAM certi­fi­ce­ret i klas­sen ”very good”.

Vi har arbej­det med forskel­lige greb for at gøre det til et inspi­re­rende og rart sted at være. F.eks. er grup­pe­rum­mene place­ret mod syd for opti­malt lysind­fald og med udsyn til udeare­alerne, der har forskel­lige lege­om­råder i det anlagte kupe­rede terræn.Vægge er beklædt med træla­mel­ler, der giver et varmt udtryk og medvir­ker til en en god akustik. For at opfor­dre til forskel­lig leg er der lavet klatre­vægge, huler, udstil­ling­svægge og forskel­lige slags siddepladser.

Storgården Barnehage 1 | Bjerg Arkitektur
Storgården Barnehage 3 | Bjerg Arkitektur
Storgården Barnehage 5 | Bjerg Arkitektur
Storgården Barnehage 7 | Bjerg Arkitektur
Storgården Barnehage 9 | Bjerg Arkitektur