Villa Köck­nitz

FUNKIS VILLA

When:

2004

Where:

Hirtshals

M2:

240

Builder:

Privat

Villa Köck­nitz er en privat villa opført for et tysk par, der har en forkærlighed for vestkys­ten. Parret ønskede en villa designet udfra den cali­for­niske arkitek­turs grund­prin­cip­per i form og materialer.

Bygnin­gen er indret­tet kørestols­bruger­ven­ligt, så hele huset er i ét plan og med én belægn­ingstype, der er travertin­sten. Alle niveauer inde og ude er tilgængelige.

Huset har en u‑form, så der mod syd dannes en indre gård­have, hvor­fra soverum, ophold­srum og køkken har direkte forbindelse. Fra ophold­srum og atelier er der udsigt til havet og indse­jlin­gen til Hirtshals havn. Huset er opført i letbe­ton­sten, der er pudsede og malede og frem­står funk­tion­al­is­tisk i sit udtryk. Den karak­terisk­tiske skorsten er opført i natursten, der både ude og inde er udført i limstenkvadder.

Villa Köcknitz 1 | Bjerg Arkitektur
Villa Köcknitz 3 | Bjerg Arkitektur
Villa Köcknitz 5 | Bjerg Arkitektur
Villa Köcknitz 7 | Bjerg Arkitektur
Villa Köcknitz 9 | Bjerg Arkitektur