WERDER-AM-FINKEN­BERG

SOCAILT BOLIGBYGGERI

When:

1994

Where:

Werder

Bolig­be­byggelsen ‘Am Finken­berg’ i Werder er opført som ‘Sozialer Wohnungs­bau’ efter tyske regler til HGW: Det lokale boligsel­skab i Werder. Projek­tet blev gennem­ført i peri­o­den 1991–1994, hvor BJERG også havde kontor i Werder, og projek­tet var starten på de offentlige byggerier. tegnestuen lavede i Tyskland.

Eksis­terende bebyggelse indgår som del bebyggelses­pla­nen, og 187 nye boliger opføres i vari­erende stør­relse med udgangspunkt i danske mate­ri­aler og udført med dansk entre­prenør. Indvendige vægge består af betonele­menter og udvendigt er der skalmur af røde hård­brændte mursten. Bebyggelsen er beliggende markant på Finken­berg med flot udsigt over Plessower See og det grønne rekreative areal.

Bebbyggelsen har i sit ydre udtryk refer­encer til øvrige markante bebyggelser i Werder på de forskel­lige høje, hvor der fra tiden omkring 1900 blev opført markante trak­tørster. Med sine buede fron­tispicer har byggeriet tilpas­set sig disse karak­ter­is­tika for Werder.

WERDER-AM-FINKENBERG 1 | Bjerg Arkitektur
WERDER-AM-FINKENBERG 3 | Bjerg Arkitektur
WERDER-AM-FINKENBERG 5 | Bjerg Arkitektur