BoMidtVest

TOTALRENOVERING AF ALMENT BOLIGBYGGERI

When:

2016

Where:

Skjern

M2:

15000

Builder:

BoMidtVest Boligskeskab

BJERG Arkitek­tur vandt konkur­ren­cen om total­ren­over­ing af BoMidtVests afdel­ing 81 i Skjern. Opgaven inde­bar en gennem­gribende renover­ing af bebyggelsens ca. 6.500 m² — herun­der ener­giren­over­ing af klimaskærm, etab­ler­ing af eleva­torer, nye bade­værelser og køkkener samt omdisponer­ing af de 93 eksis­terende lejemål til 64 moderne og lyse boliger.

Før var boligerne fugtramte, mørke og uddaterede. De havde et dårligt ry og svært ved at tiltrække nye beboere. Efter renoverin­gen er boligerne blevet meget mere attrak­tive, moderne og fået et helt nyt udtryk. De lever nu op til nuti­dens energikrav, og de nye forhold samt faciliteter har givet et massivt løft til alle brugerne. Renoverin­gen har på mange måder rede­fineret hele boligom­rådets udseende og dynamik.

Boligerne blev indstil­let til Jubilæum­sprisen 2017. Projek­tet er lavet i samar­be­jde med Knuds­gaard A/S, Arkitek­terne Meiss­ner + Sigh og Viborg Ingeniør­erne A/S.

BoMidtVest 1 | Bjerg Arkitektur
BoMidtVest 3 | Bjerg Arkitektur
BoMidtVest 5 | Bjerg Arkitektur