ERIK LYTZEN A/S

NYBYGGET KONTOR OG LAGER

Hvornår: 

2018

Hvor:

Hjørring

Areal:

1800 m2

Bygherre:

Vennelyst

Instal­la­tion­s­virk­som­he­den ERIK LYTZEN A/S ønskede et lager og en ny admi­ni­stra­tion­s­byg­ning til deres nye domicil i Hjør­ring. I tæt samar­bejde med brugere og bygherre fandt vi frem til deres behov og stil.

Admi­ni­stra­tion­s­byg­nin­gen har fået et moderne og simpelt udtryk, og indgan­gen tyde­lig­gø­res med en træfacade.

BJERGS arki­tekt­råd­giv­ning inde­bar dispo­sition­sfor­slag, myndig­heds­pro­jekt, hoved­pro­jekt, projekt­op­følg­ning og indretning.

 

 

ERIK LYTZEN A/S 1 | Bjerg Arkitektur
ERIK LYTZEN A/S 3 | Bjerg Arkitektur
ERIK LYTZEN A/S 5 | Bjerg Arkitektur