Køge Søbad

LUKSURIØST BADEHOTEL

Hvornår: 

Igangværende

Hvor:

Køge

Areal:

10.000 m2

Bygherre:

Nordarken Holding A/S

Det nye store hotel med første­klas­ses belig­gen­hed på Køge Marina bliver noget for sig. På de 10.000 kvm. finder man bl.a. 149 værel­ser, møde­fa­ci­li­te­ter, oran­geri, tagter­as­ser og stort well­ness-område. Det luksu­riøse bade­ho­tel forven­tes at åbne i 2025. 

Visio­nen for Køge Søbad er at skabe et sted, hvor man får ople­vel­ser og mental afkob­ling i både privat og erhvervs­mæs­sig sammen­hæng. Vi ønsker en stem­ning, som minder om de traditio­nelle bade­ho­tel­ler. Gæsterne må gerne føle, at hotel­let kunne have ligget der i mange år. Derfor har vi pluk­ket i forti­dens stil­ar­ter for at bringe histo­rie og en auten­tisk bade­ho­tel­stem­ning ind på hotel­let. Her køber man ind på en ople­velse. På hotel­let er vi ikke gået på kompro­mis med mate­ria­ler­nes kvali­tet. Hvis det ligner marmor, er det marmor. Hvis det ligner egetræ, er det egetræ. Er der er en pejs, er det en brændepejs.

 

Køge Søbad 1 | Bjerg Arkitektur
Køge Søbad 3 | Bjerg Arkitektur
Køge Søbad 5 | Bjerg Arkitektur