Buen

ALMENT BOLIGBYGGERI

When:

2003

Where:

Hjørring

Builder:

Boligselskabet Af 1964

Buen er en almen bolig­be­byggelse opført for Boligsel­sk­a­bet af 1964 i Hjør­ring under admin­is­tra­tion af Domea, og inde­holder 64 almene boliger, 20 ældere­boliger og 7 multi­hand­i­cap­boliger, der specielt er blevet støt­tet af socialmin­is­teriet som forsøgsbyggeri.

Bebyggelsen ligger på vejen Buen, og de tre bygn­ingskroppe er meget passende udformet i en bueform for at opnå opti­malt solind­fald og udsigt fra bebyggelsen, der er højt beliggende.

Boligerne er opført i røde special­sten og med grønne vinduer, der er typisk for det gamle Hjør­ring, som bebyggelsen er tæt tilknyt­tet til.

Buen 1 | Bjerg Arkitektur
Buen 3 | Bjerg Arkitektur
Buen 5 | Bjerg Arkitektur
Buen 7 | Bjerg Arkitektur