Harrevig forsam­ling­shus

NORDVESTJYSK SAMLINGSSTED

When:

Igangværende

Where:

Harrevig

M2:

380

Builder:

Harrevig Forsamlingshus

Harrevig forsam­ling­shus skal være et lokalt kulturhus med aktiviteter som skal henvende sig til både borg­ere, foreninger, turis­ter, ungdomsskoler, børn, unge mm.

I samar­be­jde med engagerede friv­il­lige fra lokalsam­fun­det har vores fokus været at skabe en moderne og imødek­om­mende nyfor­tolkn­ing af det tradi­tionelle forsamlingshus. 

Det har også været vigtigt at opnå et så lavt energi­for­brug som muligt ud ud fra konceptet: ”den mest bæredygtige energi er den, vi ikke bruger ”. Træ er det bærende mate­ri­ale og skal lede tankerne til land­dis­trik­ternes tradi­tionelle bygninger: laden og stak­laden. Deru­dover er 11.500 mursten er genbrugt fra det gamle forsam­ling­shus til køkken, toilet og dele af facaden

Projek­tet finan­sieres bl.a. med midler fra Real­da­nias kampagne Underværker. 

Harrevig forsamlingshus 1 | Bjerg Arkitektur
Harrevig forsamlingshus 3 | Bjerg Arkitektur
Harrevig forsamlingshus 5 | Bjerg Arkitektur