Ungdoms­boliger

NYBYGGERI TILPASSET STUDERENDES BEHOV

When:

2020

Where:

Hjørring

M2:

1400

Builder:

BoVendia

De 28 ungdoms­boliger på 30 — 40 m² ligger i en nyopført ejen­dom ud mod Øster­gade og Lollands­gade i Hjør­ring. Boligerne er indret­tet funk­tionelt og med øje for de stud­eren­des behov.

De populære boliger, der hurtigt blev udle­jet, er fordelt over fire etager. Bygnin­gen er opført med facader i mursten, der er anvendt termotræ på begge gavle, og der er trægulv i boligerne.

BJERG Arkitek­tur har som total­råd­giver haft ansvar for skit­se­pro­jekt, myndighed­spro­jekt, hoved­pro­jekt, projek­tledelse, projek­ter­ingsledelse, energidesign og miljøtiltag.

Ungdomsboliger 1 | Bjerg Arkitektur