Børne­have i Podkowa

PRISVINDENDE BÆREDYGTIGT BYGGERI

Hvornår: 

2021

Hvor:

Podkowa Leśna

Areal:

1452 m2

Bygherre:

Podkowa Leśna Kommune

I 2022 vandt vi en aner­kendt pris for børne­ha­ven til Green Buil­ding Award i Polen. Bygge­riet bliver hyldet for det bære­dyg­tige design.

Vi har anvendt passiv­hus-prin­cip­perne, og børne­hu­set er bl.a. kende­teg­net ved at have solcel­ler, passiv solafskærm­ning fra vinduerne, genvin­ding af varme og en gennem­tænkt struk­tur, der er opti­me­ret til at udnytte solener­gien. Den robuste facade er i træ og passer ind i det omgi­vende skov­lands­kab. I midten er børne­hu­sets hjerte: et grønt atrium. Børne­hu­set er 1452 m², og har syv grupperum.

I design­val­gene og indret­nin­gen har vi haft fokus på at skabe plads til leg, fællesskab og natur. Både børne­nes og medar­bej­der­nes behov tilgodeses.

Børnehave i Podkowa 1 | Bjerg Arkitektur
Børnehave i Podkowa 3 | Bjerg Arkitektur
Børnehave i Podkowa 5 | Bjerg Arkitektur