VILLA JOHN­SEN

MINIMALISTISK VILLA

Hvornår: 

2003

Hvor:

Hirtshals

Bygherre:

Privat

Villaen er opført i skønne natur­om­gi­vel­ser i mini­ma­lis­tik stil med en indby­dende facade af træ og puds.

Villaen i Hirts­hals er i ét plan med fire værel­ser og et stort køkken-alrum, som ligger i forbin­delse med stuen, der har store pano­rama­vin­duer ud mod natu­ren og vandet.

Det er en lys bolig med flere terras­ser, der giver mulig­hed for at nyde omgi­vel­serne. Terras­serne er på hver side af den trans­pa­rente entre, der funge­rer som et binde­led mellem den private sociale del af boligen.

VILLA JOHNSEN 1 | Bjerg Arkitektur
VILLA JOHNSEN 3 | Bjerg Arkitektur
VILLA JOHNSEN 5 | Bjerg Arkitektur
VILLA JOHNSEN 7 | Bjerg Arkitektur