Gustav Zimmer­svej

MODERNE RÆKKEHUSE

Hvornår: 

2015

Hvor:

Nørhalne

Areal:

1000 m2

Bygherre:

Nørresundby Boligselskab

Gustav Zimmer­svej består af to række­huse med 10 lejli­ghe­der. De rumme­lige boli­ger er 88–100 m², og alle boli­ger er moderne indret­tet med entre, stort, åbent køkke­nal­rum, stue, 2 eller 3 værel­ser, teknik/depot og badeværelse.

Bebyg­gel­sen er opført som passi­vhuse som et høji­so­le­rede byggeri, der har et mini­malt forbrug til opvarm­ning, lige­som hver bolig er forsy­net med eget venti­la­tion­san­læg af hensyn til inde­klima. Passi­vhus­be­byg­gel­sen af udført inden­for rammebeløbet.

BJERG er total­råd­gi­ver og har været invo­lve­ret fra start med bruger­møder, lokal­plans udform­ning og plan­lægning af området. Deru­do­ver har projek­te­ring, bygge­le­delse. passi­vhus­de­sign, ener­gi­be­re­gnin­ger og fagtil­syn været en del af vores ydelser.

Gustav Zimmersvej 1 | Bjerg Arkitektur
Gustav Zimmersvej 3 | Bjerg Arkitektur
Gustav Zimmersvej 5 | Bjerg Arkitektur