Enghusene

SMÅ ROBUSTE BOLIGER

When:

2021

Where:

Smørum

M2:

4500

Builder:

Boligforeningen 3B og Egedal Kommune

Robuste Små Boliger er navnet på et boligkon­cept med enkle boliger, som skal danne ramme om et trygt og rart hjem. De 102 boliger på 29–90 m² er målret­tet både enlige og fami­lier. Som en del af Egedal Kommunes projekt ”Fra flygt­ning til Egedal-borger” er de farverige boliger i første omgang tiltænkt flygt­ninge. Selvom boligerne har en billig husleje, er der ikke gået på kompro­mis med robus­thed, driftsven­lighed og energikrav. 

Boligerne opføres som række­huse i et plan med loft til kip og hems. Der er anvendt naturlige og genan­ven­delige mate­ri­aler. Store vindues­partier og ovenlys sikrer et godt dagslys, skaber sammen­hæng til til de fælles grønne udearealer og kan bruges til effek­tivt at ventilere. Husene er energi­ef­fek­tive med solceller og et kontrolleret varme- og venti­la­tion­san­læg

De små huse har et flek­si­belt design, så der på sigt er nem mulighed for at sammen­lægge to boliger til én større fami­liebolig, hvis behovet skulle opstå. 

BJERG har vundet total­en­tre­prisekonkur­ren­cen for Bolig­forenin­gen 3B og Egedal Kommune i samar­be­jde med G.V.L Entre­prise,  ABC – Rådgivende Ingeniører, A. R Teknik ApS og Lassen Landskab.

Området set fra oven
Enghusene 2 | Bjerg Arkitektur
Enghusene 4 | Bjerg Arkitektur