Kamil­lian­ergår­den 

TOTALRENOVERET HOSPICE

When:

1995-2015

Where:

Aalborg

M2:

4200

Builder:

Kamillianergården

Kamil­lian­ergår­den er igen­nen en en årrække på over 20 år blevet renoveret og ombygget med BJERG Arkitek­tur som husarkitekt.

I hvert projekt har tegnestuen haft stor fokus på brugerind­dragelse efter omfat­tende behovs­analyser i tæt spar­ing med brugere og person­ale, der har dannet grund­lag for det i dag total­ren­overet Hospice. Alle stuernes vinduer vender ud mod en velple­jet have med gange og bænke mellem højbede og buske. Lyse og rummelige stuer med sofaarrange­ment, musikan­læg og kunst på væggene gør et ophold så hjem­ligt som det nu er muligt, når man er på hospice.

På Kamil­lian­ergår­den er der kælet for detal­jen. Selv loftet i eleva­toren er prydet med kunst – for patien­terne skal også her have noget smukt at kigge på, når de trans­porteres på senge mellem husets fire etager. I 2011–2013 er bygningerne blevet ener­giren­overet efter forudgårnde ener­gianalyser, der gav oplysninger om totaløkonomi ved energirenoveringen.

Kamillianergården  1 | Bjerg Arkitektur
Kamillianergården  3 | Bjerg Arkitektur
Kamillianergården  5 | Bjerg Arkitektur